Varför ser jag flera konton och användarprofiler i Maisa?

Om du har rättigheter att uträtta ärenden för en annan person ser du även denna persons Maisakonto.

Du ser flera användarprofiler i Maisa också i det fall att du på MittKanta har ställt in förbud mot att uppgifter om dig lämnas ut mellan olika register. Då ser du i Maisa olika konton för olika register och kan välja vilket registers uppgifter du vill granska. Dina olika konton hittar du via tangenten Byt i övre navigatorn.

I Maisa hittar du ytterligare uppgifter om verkningarna av det förbud mot överlåtelse av information som du kan göra på MittKanta.

Varför visas inte mitt kommande besök på Maisas ingångssida?

Kommande besök hos social- och hälsovården dyker upp på ingångssidan när det är under 14 dagar kvar till dem.

Om det är längre än två veckor till besöken ser du dem i Händelser.

Varför får jag inga aviseringar om meddelanden som kommit till mig eller om färdiga undersökningsresultat?

Du får aviseringar via Maisa bara om du tillåtit aviseringar. Kontrollera dina aviseringsinställningar och tillåt aviseringar.

Se även: Vad påverkas av aviseringsinställningarna? Hur ändrar jag mina aviseringsinställningar och hurdana aviseringar får jag?

Se även: Hur kan jag ändra aviseningar som mobilappen sänder?

 

Jag fick ett meddelande om ett undersökningsresultat som blivit klart. Varför kan jag inte se resultatet?

När ditt resultat är klart får du en avisering om detta på Maisas första sida. I aviseringen ser du även datumet för den händelse som anknyter till resultatet. Händelsen kan vara t.ex. ett besök eller ett samtal under vilket undersökningarna ordinerats.

Resultaten visas i Maisas avsnitt Undersökningsresultat, oftast i datumordning. Om du vill granska resultat enligt provtagningsdag kan du använda filtret ”Enskilda undersökningsresultat” i avsnittet Undersökningsresultat. Observera att när du använder filtreringen kan resultatets datum skilja sig från det datum som du ser i aviseringen på första sidan.

Se även: Varför ser jag inte alla mina social- och hälsovårdsuppgifter och undersökningsresultat i Maisa?

Varför kan jag inte sända meddelanden till en viss yrkesperson eller enhet?

HUS, Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde och Grankulla har fastställt vilka enheter som använder Maisas meddelandefunktion och vem man kan sända meddelanden till via Maisa. Kontakta vid behov den enhet inom social- eller hälsovården som du anlitar.

Varför ser jag inte alla mina social- och hälsovårdsuppgifter och undersökningsresultat i Maisa?

Ibland tar det tid att överföra anteckningar om mottagningsbesök samt besökssammanfattningar till Maisa. Om du inte ser uppgifterna om ditt besök i Maisa inom fyra dagar från besöket kan du vända dig till den enhet som behandlade dig.

Notera emellertid att vissa resultat från laboratorie- och röntgenundersökningar visas i Maisa först efter att yrkespersonen diskuterat resultaten med dig.

Inte alla gamla klient- och patientuppgifter har överförts från de gamla systemen till Apottisystemet, som ju fungerar i bakgrunden till Maisa. Till exempel uppgifter om dina mediciner uppdateras i samband med ditt första mottagningsbesök. Vid behov ser du dina gamla hälsovårdsuppgifter på MittKanta.

Varför har det gjorts en besökssammanfattning för mig fastän jag inte varit på mottagning eller gjort ett besök?

Bland de dokumentationer som visas i Maisa finns mycket olika social- och hälsovårdshändelser. Du kan alltså se en besökssammanfattning i Maisa även om du egentligen inte har varit på mottagning. Detta beror på att det i Maisas dokumentationer inte är endast mottagningsbesök som räknas som besök, utan även distansmottagningar, telefonsamtal, dokumentationer som en social- eller hälsovårdsanställd gjort osv., samt t.ex. konsultationer under vilka yrkespersonen skött klientens/patientens ärenden.

Jag har begärt min patientjournal. Var hittar jag den?

Du hittar den via Meny > Dokumentcenter. Filen skickas i pdf-format, så se till att du har installerat ett pdf-läsprogram.

Vad ska jag göra om jag hittar fel i mina uppgifter i Maisa?

Om du upptäcker fel i till exempel din besökssammanfattning kontakta den social- eller hälsovårdsenhet som gjort den aktuella dokumentationen.

En e-postimpuls jag sänder kommer inte fram. Varför?

Den e-postadress du har sparat i Maisa är troligen felaktig. Om Maisa meddelar att en e-postimpuls inte går fram kontrollera din e-postadress i Meny > Personuppgifter. Se till att du skrivit e-postadressen på rätt sätt och att där t.ex. inte finns bokstäverna ä eller ö. Du kan också välja att inte ange e-postadressen eftersom den inte är en obligatorisk uppgift i Maisa.

När du ändrat e-postadressen får du ytterligare ett obefogat felmeddelande, som du kan ignorera.