De vanligaste problemsituationerna vid användning av Maisa

Ibland tar det tid att överföra anteckningar om mottagningsbesök samt besökssammanfattningar till Maisa. Om du inte ser uppgifterna om ditt besök i Maisa inom fyra dagar från besöket kan du vända dig till den enhet som behandlade dig.

Notera emellertid att vissa resultat från laboratorie- och röntgenundersökningar visas i Maisa först efter att yrkespersonen diskuterat resultaten med dig.

Inte alla gamla klient- och patientuppgifter har överförts från de gamla systemen till Apottisystemet, som ju fungerar i bakgrunden till Maisa. Till exempel uppgifter om dina mediciner uppdateras i samband med ditt första mottagningsbesök. Vid behov ser du dina gamla hälsovårdsuppgifter på MittKanta.

Fick du hjälp av detta innehåll?