Vad är Maisa och vad kan du göra där?

Maisa kan användas av alla 10 år fyllda personer som bor inom HUS-koncernens område eller i Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde eller Grankulla (som en del av Västra Nylands välfärdsområde).

Dessutom kan Maisa användas av följande:

  • Personer som inte bor inom HUS område men som är klienter eller patienter inom social- eller hälsovården i HUS, Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde eller Grankulla.
  • Personer som inte bor inom HUS område men vilkas minderåriga barn är klienter eller patienter inom social- eller hälsovården i HUS, Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde eller Grankulla. Dessa personer kan sköta ärenden för sina barn i Maisa.
  • Personer som inte bor inom HUS område men som företräder personer som är klienter eller patienter inom social- eller hälsovården i HUS, Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde eller Grankulla. Dessa personer kan sköta ärenden för dem de företräder i Maisa.

Se även: Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan?

Hur gammal ska jag vara för att använda Maisa?

Alla som fyllt 10 år och är klienter inom social- och hälsovården i HUS, Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde eller Grankulla kan logga in på Maisa.

För att logga in på Maisa behöver du verktyg för stark autentisering, dvs. bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort.

Fick du hjälp av detta innehåll?