De vanligaste problemsituationerna vid användning av Maisa

Försäkra dig om att du är klient eller patient inom antingen HUS specialsjukvård eller inom social- och hälsovården i Helsingfors, Vanda-Kervo välfärdsområde eller Grankulla.

Om du är patient eller klient i någon av de ovan nämnda instanserna och inloggningen inte lyckas

  • Kontrollera att du har valt rätt identifieringstjänst (t.ex. bank). Om problemet gäller koder, till exempel bankkoderna, kontakta din bank.
  • Om du ser meddelandet ”Inloggningen misslyckades” försök igen eller prova en annan webbläsare.
  • Om det uppstår problem vid stark autentisering under inloggningen kan det bero på identifieringstjänsten. Du loggar in på Maisa via Suomi.fi och vid problem med identifieringen kan du ta kontakt med Medborgarrådgivningen (www.medborgarradgivning.fi, tfn 0295 000).
  • Det kan förekomma kortvariga serviceavbrott i Maisa. Försök då att logga in på nytt om en stund.

I vissa fall av störande beteende kan klienten nekas tillgång till Maisa.

Se även: Vem kan använda Maisa?

Fick du hjälp av detta innehåll?