Använd Maisa med mobilappen

På en del verksamhetsenheter är det möjligt att anmäla sig till mottagningen mobilt via Maisa. Då kan du anmäla att du kommit. Du kan anmäla dig tidigast 30 minuter före den bokade tiden.

Vanlig mobil anmälan

När du kommer till din mottagning på en verksamhetsenhet som anlitar mobil anmälan kan du anmäla dig via mobilappen Maisa. Det kommer ingen separat uppmaning till detta via pushmeddelande. När du öppnar mobilappen Maisa ser du ett aviseringskort där du ombeds bekräfta att du är på plats. Klicka på kortet för att komma till den mobila anmälningen. Efter att du anmält dig bekräftar appen ännu att anmälningen har lyckats.

Mobil anmälan som baserar sig på positionsdata

Om du vill anmäla dig mobilt enligt positionsdata tar du i bruk egenskapen Ankomst till besök i Kontoinställningar och tillåter att positionsdata och impulser får användas. Dessa funktioner behöver bara aktiveras en gång. Du kan även ta dem ur bruk om du så önskar.

När du anländer till en verksamhetsenhet som anlitar positionsbaserad mobil anmälan får du till din mobil en begäran att bekräfta att du är framme. Du får begäran automatiskt när du befinner dig ca 50 meter från verksamhetsenheten. När du bekräftat att du anlänt får du ytterligare ett meddelande om att du blivit incheckad till mottagningen.

Fick du hjälp av detta innehåll?