Puolesta-asiointi Maisassa

Yhteishuoltajuudessa on kyse huollonjakosopimuksesta. Jos huollonjakosopimukseen sisältyy sopimus tai määräys, jossa otetaan kantaa muihinkin kuin lapsen asumiseen liittyviin asioihin, huoltaja ei voi asioida palvelussa lapsensa puolesta.

Jos toisella huoltajalla on turvakielto, on puolesta-asiointi mahdollista vain sille huoltajalle, jolla turvakielto on. Turvakielto estää puolesta-asioinnin siltä huoltajalta, jolla ei ole turvakieltoa, koska turvakiellon omaavan huoltajan tietoja ei voida tarkistaa.

Kumpikaan huoltaja ei voi asioida Maisassa huollettavan puolesta, jos molemmilla huoltajista on turvakielto tai lapsella itsellään on turvakielto.

Näillä ehdoilla suojataan turvakiellon alaisia tietoja.

Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?