Vad är Maisa och vad kan du göra där?

Du kan skicka två slags meddelanden:

  • meddelanden om vård eller service
  • Maisarelaterad respons.

När du skickar ett meddelande välj rubrik och mottagare. Bland mottagarna ser du de enheter och yrkespersoner som du kan skicka meddelanden till via Maisa.

Du kan bifoga filer genom att klicka på Bifoga fil. Du kan bifoga högst 5 filer. Filstorleken får inte överstiga 10 MB. Tillåtna filformat för bifogade filer är BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIF och TIFF.

Du kan skicka meddelanden till ditt vårdteam på hälsostationen eller till socialvårdspersonalen som sköter ditt ärende. Du kan skicka meddelanden även till sådana öppenvårdsenheter som du varit i vård- eller servicekontakt med eller där du varit klient högst sex månader tidigare eller där du har en bokad vård- eller servicekontakt inom de sex kommande månaderna.

Kom ihåg att i ditt meddelande så detaljerat som möjligt meddela varför du tar kontakt. Då får du svar snabbare och svaret blir också mera exakt.

Se även: Varför kan jag inte sända meddelanden till en viss yrkesperson eller enhet?

Se även: Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Fick du hjälp av detta innehåll?