Vad är Maisa och vad kan du göra där?

Maisa är Apottisystemets klientportal och förenar social- och hälsovårdens e-tjänster i en enda kanal. Nättjänsten MittKanta hör till de Kanta-tjänster som FPA upprätthåller och där kan du ta del av hälsovårdsuppgifter och i framtiden även socialvårdsuppgifter.

Via Maisa kan du direkt kontakta social- och hälsovårdspersonal. I Maisa kan du även boka tider. På MittKanta ser du dina uppgifter men kan inte kontakta yrkespersoner eller boka tider.

Via MittKanta ber du om att förnya recept. Från Maisa kan du vid behov gå till MittKanta för att be om förnyelse av recept.

Maisa används i Nyland på de social- och hälsovårdsenheter som använder Apottisystemet. Dessutom kan även de HUS-patienter som bor annanstans använda Maisa. MittKanta är en riksomfattande tjänst som drivs av FPA.

I Maisa finns uppgifter från den offentliga social- och hälsovården. På MittKanta ser du uppgifter från den offentliga och privata hälsovården och arbetsplatshälsovården samt i framtiden också socialvården.

Fick du hjälp av detta innehåll?