Vad är Maisa och vad kan du göra där?

Om du inaktiverar ditt Maisakonto kan du inte längre logga in på Maisaportalen eller använda dess funktioner.

Du kan inaktivera ditt Maisakonto genom att välja Meny > Personuppgifter > Inaktivera ditt Maisakonto. I mobilappen gör du det via Kontoinställningar > Inaktivera ditt konto.

De anställda inom social- och hälsovården kan använda dina klient- och patientuppgifter även om du inaktiverar ditt konto. Minns också att om du gett en annan person rätt att företräda dig i Maisa kan denna person fortsättningsvis företräda dig trots att du inaktiverat kontot och inte längre själv använder det.

Om du vill aktivera ditt konto på nytt kontakta den enhet inom social- och hälsovården som du anlitar.

Fick du hjälp av detta innehåll?