Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

Ingen kan be om rättigheter att uträtta ärenden i ditt Maisakonto, utan du måste själv bevilja sådana rättigheter till valda personer via ditt eget Maisakonto. Du kan också lämna in en fullmakt till din egen social- eller hälsovårdsenhet.

Om den person du vill ge rättigheter att företräda dig bor i Nyland kan du ge rättigheterna direkt i Maisa. Om personen bor någon annanstans än i Nyland lämna in den behövliga fullmakten till din egen social- eller hälsovårdsenhet.

Ge rättigheter att sköta dina ärenden via Maisa

I Maisa väljer du Meny > Hantera rättigheter > Ge rättighet att sköta dina ärenden. Fyll i namnet på den som ska få rättigheterna och personens e-post, ange hur omfattande fullmakten ska vara och sänd en inbjudan.

Personen du valt får en inbjudan i sin e-post och ska sedan godkänna inbjudan. Efter det ger personen tilläggsuppgifter och sedan är rättigheterna klara.

Anvisningar till dig som uträttar ärenden för en annan person

Om du är vårdnadshavare för en minderårig får du automatiskt rättigheterna att sköta den minderåriga personens ärenden.

När du får en inbjudan att sköta en annan persons ärenden godkänner du inbjudan via den länk du fått. OBS! Om du färdigt är inloggad på Maisa logga först ut och tryck på länken Godkänn inbjudan att sköta ärenden för en annan person först efter det.

Om den person vars ärenden du ska sköta har gjort en fullmakt till dig och lämnat in den till den egna social- eller hälsovårdsenheten, träder dina rättigheter i kraft genast när en social- eller hälsovårdsanställd har aktiverat rättigheterna genom att spara fullmakten i patient- och klientsystemet.

Fick du hjälp av detta innehåll?