Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

Du kan inte be om rättigheter att företräda en annan person, utan rättigheterna ges från den persons Maisakonto som vill ge dig rättigheter att sköta sina ärenden.

I Maisa väljer du Meny > Hantera rättigheter > Ge rättighet att sköta dina ärenden. Fyll i namnet på den som ska få rättigheterna och personens e-post, ange hur omfattande fullmakten ska vara och sänd en inbjudan.

Personen du valt får inbjudan i sin e-post och ska godkänna den. Därefter hen anger begärda uppgifter och sedan är rättigheterna klara.

Alternativt kan du lämna en fullmakt på din egen verksamhetsenhet inom social- och hälsovården.

Om den person du vill ge rättigheter att företräda dig bor i Nyland kan du ge rättigheterna direkt i Maisa. Om personen bor någon annanstans än i Nyland sänd den behövliga fullmakten till din egen social- eller hälsovårdsenhet.

Vårdnadshavaren för en minderårig får automatiskt rätten att företräda den minderåriga.

OBS: Om du fått en inbjudan att sköta en annan persons ärenden godkänner du inbjudan via den länk du fått. Om du färdigt är inloggad på Maisa logga först ut och tryck på länken Godkänn inbjudan att sköta ärenden för en annan person först efter det.

Fick du hjälp av detta innehåll?