Tips för hur du använder Maisa

I Maisa går det bra att separat välja dels kontaktspråket, dels språket för layouten.

Kontaktspråket är det språk du vill använda när du anlitar social- och hälsovården. Det valda kontaktspråket avgör på vilket språk du får till exempel olika aviseringar och besökssammanfattningar. Kontaktspråket väljer du i Meny > Personuppgifter > Uppgifter om mig.

Språket för layouten gäller de olika menyerna, rubrikerna och annat Maisainnehåll. Språket för layouten kan du ändra via jordglobsikonen i den övre navigationen.

Mobilappen Maisa använder samma språk som mobilenheten. Om enhetens språk är något annat än finska, svenska eller engelska väljer mobilappen Maisa automatiskt finska.

Om du använder Apples iOS kan du byta språk i appens inställningar. I Androidapparater kan man tills vidare inte byta språk.

Fick du hjälp av detta innehåll?