Puolesta-asiointi Maisassa

Jos toimit toisen henkilön edunvalvojana ja haluat hoitaa hänen asioitaan myös Maisassa, ota yhteyttä siihen tahoon, joka vastaa edunvalvottavan henkilön sosiaali- tai terveydenhuollon palveluista.

Puolesta-asioinnin aktivointi vaatii sote-ammattilaisen toimia tilanteessa, jossa henkilö ei itse kykene tekemään tarvittavaa valtuutusta Maisan kautta.

Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?