Puolesta-asiointi Maisassa

12–17-vuotiaan puolesta asioitaessa osa Maisan osioista ja toiminnoista ei ole käytettävissä. Lainsäädäntö velvoittaa varmistamaan, että alaikäisen on mahdollista päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan ja piilottaa halutessaan tietoja huoltajiltaan, jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut hänet päätöskykyiseksi.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyisyyttä aina asia- ja tilannekohtaisesti. Jos alaikäinen on jossain asiassa arvioitu päätöskykyiseksi, ja hän on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle, eivät kyseiseen asiaan liittyvät tiedot näy Maisassa puolesta-asioivalle huoltajalle.

Joissakin Maisan osioissa ei ole mahdollista tehdä näkyvyyteen rajauksia alaikäisen päätöskykyisyyteen perustuvien valintojen perusteella.

Seuraavat alaikäistä koskevat tiedot eivät näy huoltajalle sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, jotta alaikäisen päätöskykyisyyttä pystytään kunnioittamaan:

  • Allergia-, diagnoosi- ja laboratoriotiedot
  • Kasvukäyrä
  • Lähetteet sekä määrätyt tutkimukset ja toimenpiteet
  • Omaseurantalomakkeet, täytetyt itsearvioinnit ja esitietojen raportti
  • Hoitavien ammattilaisten tiedot (ns. Omatiimi)
  • Tutkimustulokset
  • Sosiaalihuollon hakemukset, päätökset ja suunnitelmat
  • Sisäänkirjaukset sosiaalihuollon toimintayksikköön.

Katso myös: Miksi näen Maisassa vain osan alaikäisen ajanvarauksista?

Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?