Puolesta-asiointi Maisassa

Arvion alaikäisen kyvystä päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan tekee aina terveydenhuollon ammattilainen. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö tietoja huoltajalle vai ei.

Sosiaalihuollon ammattilainen voi tarvittaessa estää tietojen näkymisen Maisassa joissain tilanteissa, joissa tietojen näyttäminen huoltajalle olisi lapsen edun vastaista.

Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?