Puolesta-asiointi Maisassa

Arvion alaikäisen kyvystä päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan tekee aina terveydenhuollon ammattilainen. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö tietoja huoltajalle vai ei.

Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?