Mitä puolesta-asiointi tarkoittaa?

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi antaa Maisassa toiselle täysi-ikäiselle henkilölle puolesta-asiointioikeudet. Puolesta-asioinnin laajuudesta riippuen valtuutettu henkilö voi esimerkiksi tarkastella ja lähettää viestejä ja varata aikoja. Lisäksi huoltajat voivat asioida automaattisesti Maisassa alaikäisten lastensa puolesta.

Huomaathan, että sinun tulee tehdä Maisaa varten erillinen puolesta-asiointivaltuutus, joka kattaa vain Maisa-asioinnin. Esimerkiksi Suomi.fi-palvelussa tehty valtuutus ei kata Maisa-asiointia.

HUOM! Kun asioit Maisassa toisen henkilön puolesta, kirjaudu palveluun aina omilla tunnuksillasi ja vaihda sen jälkeen puolesta-asioitavan henkilön Maisa-profiiliin ylävalikon Vaihda-painikkeesta. Tämä on erittäin tärkeää, koska Maisa-viestit tallentuvat osaksi sen henkilön asiakas- ja potilastietoja, jonka profiililla asioidaan.

Puolesta-asiointioikeudet voi antaa joko Maisan kautta tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioinnin yhteydessä. Oikeudet antaa aina se henkilö, joka haluaa valtuuttaa sinut asioimaan puolestaan. Kun hän on antanut oikeudet, sinä saat sähköpostiisi kutsun, joka sinun tulee hyväksyä ja antaa tarvittavat lisätiedot. Se, mitä asioita voit toisen puolesta hoitaa, riippuu sinulle annettujen puolesta-asiointioikeuksien laajuudesta.

Mitä puolesta-asioija voi Maisassa tehdä?

Kun annat toiselle täysi-ikäiselle henkilölle puolesta-asioinnin valtuudet omaan Maisa-tiliisi, määrittelet samalla haluamasi puolesta-asioinnin laajuuden.

 • Täydet oikeudet: valtuutetulla on samat oikeudet kuin sinulla itselläsi.
 • Ajanvaraukset ja viestit: valtuutettu voi varata puolestasi aikoja ja lähettää viestejä ammattilaisille, mutta hän ei näe esimerkiksi diagnoosejasi tai lääkityslistaasi.
 • Vain lukuoikeudet: valtuutettu näkee kaiken sen minkä sinäkin, mutta ei voi varata aikoja tai lähettää viestejä puolestasi.

Katso myös: Voinko asioida Maisassa alaikäisen lapseni puolesta?

Miten annan toiselle henkilölle puolesta-asiointioikeudet Maisaani?

Kukaan ei voi pyytää puolesta-asiointioikeuksia Maisa-tilillesi, vaan sinun tulee itse antaa ne haluamallesi henkilölle omalta Maisa-tililtäsi. Voit myös toimittaa tarvittavan valtakirjan omaan sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköösi.

Jos henkilö, jonka haluat valtuuttaa asioimaan puolestasi Maisassa, asuu Uudellamaalla, voit antaa puolesta-asiointioikeudet hänelle suoraan Maisassa. Jos tämä henkilö asuu muualla kuin Uudellamaalla, toimita tarvittava valtakirja omaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteeseesi.

Puolesta-asiointioikeuksien antaminen Maisan kautta

Valitse Maisassa Valikko > Puolesta-asioinnin hallinta > Anna puolesta-asiointioikeus. Täytä valtuuttamasi henkilön nimi ja sähköpostiosoite, määrittele puolesta-asioinnin laajuus ja lähetä kutsu.

Valtuuttamasi henkilö saa sähköpostiinsa kutsun, joka hänen tulee hyväksyä. Tämän jälkeen hän antaa tarvittavat lisätiedot, minkä jälkeen puolesta-asiointioikeudet ovat kunnossa.

Ohjeita toisen henkilön puolesta asioivalle

Jos olet alaikäisen huoltaja, saat puolesta-asiointioikeudet automaattisesti.

Kun saat kutsun puolesta-asioijaksi, hyväksy kutsu käyttämällä saamaasi linkkiä. HUOM! Jos olet valmiiksi kirjautuneena Maisaan, kirjaudu ensin ulos ja paina ”Hyväksy puolesta-asiointikutsu” -linkkiä vasta sen jälkeen.

Jos puolesta-asioitava henkilö on tehnyt sinulle puolesta-asiointivaltuutuksen valtakirjalla ja toimittanut sen omaan sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköönsä, toimii puolesta-asiointi välittömästi sen jälkeen, kun sote-ammattilainen on aktivoinut puolesta-asioinnin tallentamalla valtakirjan asiakas- ja potilastietojärjestelmään.

Voinko asioida Maisassa alaikäisen lapseni puolesta?

Huoltajana voit asioida Maisassa alaikäisten lastesi puolesta. Huoltajan puolesta-asiointioikeus tarkistetaan Suomi.fi:n Valtuudet-palvelusta.

Kun asioit Maisassa lapsesi puolesta, kirjaudu Maisaan omilla tunnuksillasi ja vaihda lapsen profiiliin ylävalikon Vaihda-painikkeesta. Huomaathan, että näet etusivulla tiedot alaikäisen uusimmista tapahtumista silloinkin, kun käytät Maisaa omilla tunnuksillasi.

Vaikka et asuisi HUSin, Helsingin, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tai Kauniaisten alueella, voit hoitaa lapsesi asioita Maisassa, jos lapsesi on asiakkaana HUSissa.

Yli 10-vuotiaat voivat käyttää Maisaa myös omilla tunnuksillaan, jos heillä on käytössään vahvan tunnistautumisen välineet, esimerkiksi pankkitunnukset tai sähköinen henkilökortti.

Huoltajan tulee varmistaa, että hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa ovat ajan tasalla myös lapsen Maisassa. Huoltajan puhelinnumero- ja sähköpostitiedot eivät siirry lapsen Maisaan automaattisesti, sillä kahden potilaan potilaskertomukset eivät saa olla yhteydessä toisiinsa, eikä tietoja voida siirtää niiden välillä edes puolesta-asiointitapauksessa. Sen sijaan huoltajan nimi ja osoitetieto tulevat väestötietojärjestelmästä ja näkyvät lapsen tiedoissa automaattisesti.

Huoltaja saa automaattisesti oikeuden asioida Maisassa alaikäisen lapsensa puolesta. Hänellä on Maisassa käytössään hieman eri toiminnot riippuen siitä, onko lapsi yli vai alle 12-vuotias. Huoltajan automaattinen puolesta-asiointioikeus päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Miksi en näe Maisassa kaikkia 12–17-vuotiaan lapseni tietoja, toisin kuin alle 12-vuotiaan lapseni kohdalla?

12–17-vuotiaan puolesta asioitaessa osa Maisan osioista ja toiminnoista ei ole käytettävissä. Lainsäädäntö velvoittaa varmistamaan, että alaikäisen on mahdollista päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan ja piilottaa halutessaan tietoja huoltajiltaan, jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut hänet päätöskykyiseksi.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyisyyttä aina asia- ja tilannekohtaisesti. Jos alaikäinen on jossain asiassa arvioitu päätöskykyiseksi, ja hän on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle, eivät kyseiseen asiaan liittyvät tiedot näy Maisassa puolesta-asioivalle huoltajalle.

Joissakin Maisan osioissa ei ole mahdollista tehdä näkyvyyteen rajauksia alaikäisen päätöskykyisyyteen perustuvien valintojen perusteella.

Seuraavat alaikäistä koskevat tiedot eivät näy huoltajalle sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, jotta alaikäisen päätöskykyisyyttä pystytään kunnioittamaan:

 • Allergia-, diagnoosi- ja laboratoriotiedot
 • Kasvukäyrä
 • Lähetteet sekä määrätyt tutkimukset ja toimenpiteet
 • Omaseurantalomakkeet, täytetyt itsearvioinnit ja esitietojen raportti
 • Hoitavien ammattilaisten tiedot (ns. Omatiimi)
 • Tutkimustulokset
 • Sosiaalihuollon hakemukset, päätökset ja suunnitelmat
 • Sisäänkirjaukset sosiaalihuollon toimintayksikköön.

Katso myös: Miksi näen Maisassa vain osan alaikäisen ajanvarauksista?

Miksi näen Maisassa vain osan alaikäisen ajanvarauksista?

Puolesta-asioiva huoltaja voi tehdä alaikäisen puolesta ajanvarauksia Maisan kautta. Jos huoltaja on tehnyt lapselle ajanvarauksia Maisan kautta, hän näkee nämä ajanvaraukset. Ammattilaisen tekemät ajanvaraukset tai ammattilaisen lähettämän ajanvarausluvan kautta varatut ajat eivät aina näy huoltajalle. Huoltaja ei myöskään näe ajanvarauksia, jotka 12–17-vuotias on itse tehnyt Maisan kautta.

Katso myös: Miksi en näe Maisassa kaikkia 12-17 -vuotiaan lapseni tietoja, toisin kuin alle 12-vuotiaan lapseni kohdalla?

Kuka päättää, mitä tietoja Maisassa näytetään huoltajalle?

Arvion alaikäisen kyvystä päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan tekee aina terveydenhuollon ammattilainen. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö tietoja huoltajalle vai ei.

Sosiaalihuollon ammattilainen voi tarvittaessa estää tietojen näkymisen Maisassa joissain tilanteissa, joissa tietojen näyttäminen huoltajalle olisi lapsen edun vastaista.

Mitä tietoja alaikäinen voi halutessaan piilottaa huoltajalta?

Alaikäinen näkee itse kaikki omat tietonsa. Tietyt osiot ja toiminnot eivät kuitenkaan näy yli 12-vuotiaan puolesta-asioivalle huoltajalle.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyisyyttä aina asia- ja tilannekohtaisesti. Jos alaikäinen on jossain asiassa arvioitu päätöskykyiseksi, ja hän on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle, eivät kyseiseen asiaan liittyvät tiedot näy Maisassa puolesta-asioivalle huoltajalle. Tämä koskee muun muassa reseptejä, vastaanottokäyntejä ja muita kontakteja.

Katso myös: Miksi en näe Maisassa kaikkia 12–17-vuotiaan lapseni tietoja, toisin kuin alle 12-vuotiaan lapseni kohdalla?

Onko puolesta-asioivan huoltajan mahdollista nähdä, mitä tietoja häneltä on piilotettu?​

Ei. Jos huoltajalta on terveydenhuollon ammattilaisen tekemän päätöskykyisyyden arvioinnin perusteella piilotettu joitakin alaikäisen tietoja, ei huoltajan ole mahdollista nähdä, mitä nämä piilotetut tiedot ovat tai mitä asiaa ne koskevat.

Jos sosiaalihuollon ammattilainen on lapsen edun nimissä estänyt joidenkin tietojen näkymisen Maisassa, ei huoltajalla ole mahdollisuutta nähdä, mitä nämä tiedot ovat tai mitä asiaa ne koskevat.

Voiko alaikäinen valtuuttaa haluamansa henkilön asioimaan puolestaan Maisassa?

Lain mukaan ei voi. Vain täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön asioimaan puolestaan. Näin ollen alaikäisen puolesta-asiointioikeudet ovat vain huoltajalla.