Mitä puolesta-asiointi tarkoittaa?

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi antaa Maisassa toiselle täysi-ikäiselle henkilölle puolesta-asiointioikeudet. Puolesta-asioinnin laajuudesta riippuen valtuutettu henkilö voi esimerkiksi tarkastella ja lähettää viestejä ja varata aikoja.

Lisäksi huoltajat voivat asioida automaattisesti Maisassa alaikäisten lastensa puolesta.

Infografiikassa kuvataan lyhyesti, mitä puolesta-asiointi Maisassa tarkoittaa.

Mitä puolesta-asioija voi Maisassa tehdä?

Kun annat toiselle täysi-ikäiselle henkilölle puolesta-asioinnin valtuudet omaan Maisa-tiliisi, määrittelet samalla haluamasi puolesta-asioinnin laajuuden.

 • Täydet oikeudet: valtuutetulla on samat oikeudet kuin sinulla itselläsi.
 • Ajanvaraukset ja viestit: valtuutettu voi varata puolestasi aikoja ja lähettää viestejä ammattilaisille, mutta hän ei näe esimerkiksi diagnoosejasi tai lääkityslistaasi.
 • Vain lukuoikeudet: valtuutettu näkee kaiken sen minkä sinäkin, mutta ei voi varata aikoja tai lähettää viestejä puolestasi.

Katso myös: Voinko asioida Maisassa alaikäisen lapseni puolesta?

Miten annan toiselle henkilölle puolesta-asiointioikeudet Maisaani?

Puolesta-asiointioikeuksia ei voi pyytää, vaan ne annetaan sen henkilön Maisa-tililtä, joka haluaa antaa puolesta-asiointioikeudet omaan Maisaansa.

Valitse Maisassa Valikko > Puolesta-asioinnin hallinta > Anna puolesta-asiointioikeus. Täytä valtuuttamasi henkilön nimi ja sähköpostiosoite, määrittele puolesta-asioinnin laajuus ja lähetä kutsu.

Valtuuttamasi henkilö saa sähköpostiinsa kutsun, joka hänen tulee hyväksyä. Tämän jälkeen hän antaa tarvittavat lisätiedot, minkä jälkeen puolesta-asiointioikeudet ovat kunnossa.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä puolesta-asioinnin valtuutuksen myös toimittamalla valtakirjan omaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteeseesi.

Jos henkilö, jonka haluat valtuuttaa asioimaan puolestasi Maisassa, asuu Uudellamaalla, voit antaa puolesta-asiointioikeudet hänelle suoraan Maisassa. Jos tämä henkilö asuu muualla kuin Uudellamaalla, toimita tarvittava puolesta-asiointivaltakirja omaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteeseesi.

Alaikäisen huoltajalle puolesta-asiointioikeus tulee automaattisesti.

Voinko asioida Maisassa alaikäisen lapseni puolesta?

Huoltajana voit asioida Maisassa alaikäisten lastesi puolesta. Huoltajan puolesta-asiointioikeus tarkistetaan Suomi.fi:n Valtuudet-palvelusta.

Kun asioit Maisassa lapsesi puolesta, kirjaudu Maisaan omilla tunnuksillasi ja vaihda lapsen profiiliin ylävalikon Vaihda-painikkeesta. Huomaathan, että näet etusivulla tiedot alaikäisen uusimmista tapahtumista silloinkin, kun käytät Maisaa omilla tunnuksillasi.

Vaikka et asuisi HUSin, Helsingin, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tai Kauniaisten alueella, voit hoitaa lapsesi asioita Maisassa, jos lapsesi on asiakkaana HUSissa.

Yli 10-vuotiaat voivat käyttää Maisaa myös omilla tunnuksillaan, jos heillä on käytössään vahvan tunnistautumisen välineet, esimerkiksi pankkitunnukset tai sähköinen henkilökortti.

Huoltajan tulee varmistaa, että hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa ovat ajan tasalla myös lapsen Maisassa. Huoltajan puhelinnumero- ja sähköpostitiedot eivät siirry lapsen Maisaan automaattisesti, sillä kahden potilaan potilaskertomukset eivät saa olla yhteydessä toisiinsa, eikä tietoja voida siirtää niiden välillä edes puolesta-asiointitapauksessa. Sen sijaan huoltajan nimi ja osoitetieto tulevat väestötietojärjestelmästä ja näkyvät lapsen tiedoissa automaattisesti.

Miksi en näe Maisassa kaikkia 12–17-vuotiaan lapseni tietoja, toisin kuin alle 12-vuotiaan lapseni kohdalla?

Alle 12-vuotiaan puolesta asioidessaan huoltaja näkee Maisassa kaikki osiot ja toiminnot.

12–17-vuotiaan puolesta asioitaessa osa Maisan osioista ja toiminnoista ei ole käytettävissä. Lainsäädäntö velvoittaa varmistamaan, että alaikäisen on mahdollista päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan ja piilottaa halutessaan tietoja huoltajiltaan, jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut hänet päätöskykyiseksi.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyisyyttä aina asia- ja tilannekohtaisesti. Jos alaikäinen on jossain asiassa arvioitu päätöskykyiseksi, ja hän on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle, eivät kyseiseen asiaan liittyvät tiedot näy Maisassa puolesta-asioivalle huoltajalle.

Joissakin Maisan osioissa ei ole mahdollista tehdä näkyvyyteen rajauksia alaikäisen päätöskykyisyyteen perustuvien valintojen perusteella.

Seuraavat alaikäistä koskevat tiedot eivät näy huoltajalle sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, jotta alaikäisen päätöskykyisyyttä pystytään kunnioittamaan:

 • Allergia-, diagnoosi-, laboratorio- ja rokotustiedot
 • Kasvukäyrä
 • Kirjeet
 • Lähetteet sekä määrätyt tutkimukset ja toimenpiteet
 • Omaseurantalomakkeet, täytetyt itsearvioinnit ja esitietojen raportti
 • Hoitavien ammattilaisten tiedot (ns. Omatiimi)
 • Tutkimustulokset
 • Sosiaalihuollon hakemukset ja päätökset.

Katso myös: Miksi näen Maisassa vain osan 12-17 -vuotiaan ajanvarauksista? 

Miksi näen Maisassa vain osan 12–17-vuotiaan ajanvarauksista?

Puolesta-asioiva huoltaja voi tehdä 12–17-vuotiaille ajanvarauksia Maisan kautta. Jos huoltaja on tehnyt lapselle ajanvarauksia Maisan kautta, hän näkee nämä ajanvaraukset. Ammattilaisen tekemät ajanvaraukset tai ammattilaisen lähettämän ajanvarausluvan kautta varatut ajat eivät aina näy huoltajalle. Huoltaja ei myöskään näe ajanvarauksia, jotka 12–17-vuotias on itse tehnyt Maisan kautta.

Katso myös: Miksi en näe Maisassa kaikkia 12-17 -vuotiaan lapseni tietoja, toisin kuin alle 12-vuotiaan lapseni kohdalla?

Kuka päättää, mitä tietoja Maisassa näytetään huoltajalle?

Arvion alaikäisen kyvystä päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan tekee aina terveydenhuollon ammattilainen. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö tietoja huoltajalle vai ei.

Mitä tietoja alaikäinen voi halutessaan piilottaa huoltajalta?

Alaikäinen näkee itse kaikki omat tietonsa. Tietyt osiot ja toiminnot eivät kuitenkaan näy yli 12-vuotiaan puolesta-asioivalle huoltajalle.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyisyyttä aina asia- ja tilannekohtaisesti. Jos alaikäinen on jossain asiassa arvioitu päätöskykyiseksi, ja hän on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle, eivät kyseiseen asiaan liittyvät tiedot näy Maisassa puolesta-asioivalle huoltajalle. Tämä koskee muun muassa reseptejä, vastaanottokäyntejä ja muita kontakteja.

Katso myös: Miksi en näe Maisassa kaikkia 12–17-vuotiaan lapseni tietoja, toisin kuin alle 12-vuotiaan lapseni kohdalla?

Onko puolesta-asioivan huoltajan mahdollista nähdä, mitä tietoja häneltä on piilotettu?​

Ei. Jos huoltajalta on terveydenhuollon ammattilaisen tekemän päätöskykyisyyden arvioinnin perusteella piilotettu joitakin 12–17-vuotiaan tietoja, ei huoltajan ole mahdollista nähdä, mitä nämä piilotetut tiedot ovat tai mitä asiaa ne koskevat.

Voiko alaikäinen valtuuttaa haluamansa henkilön asioimaan puolestaan Maisassa?

Ei voi. Alaikäisen puolesta-asiointioikeudet ovat vain huoltajalla. Vain täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön asioimaan puolestaan.