De vanligaste problemsituationerna vid användning av Maisa

Innehållet i Maisa och skärmbilderna varierar enligt användare i och med att Maisa har kontakt med användarnas patient- och klientuppgifter. Det du ser i din egen Maisa avgörs av den instans där du är klient/patient och av hurdan vård/service du får.

Det kan finnas skillnader i till exempel hur tider bokas eller i hur det tas kontakt. Vissa Maisaavsnitt visas bara för bestämda patient-/eller klientgrupper.

Fick du hjälp av detta innehåll?