Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

Du ser inloggningarna som du eller den du företräder har gjort i Meny > Dokumentcenter > Vem har läst min journal. Du ser här t.ex. vem av dem som har rätt att uträtta ärenden för dig som har loggat in på ditt Maisakonto och när.

Fick du hjälp av detta innehåll?