Vad är Maisa och vad kan du göra där?

Som utgångspunkt är det inte möjligt att ansöka om sjukledighet eller intyg för sjukledighet direkt via Maisa. Bedömningen av om sjukledighet behövs görs alltid av en yrkesperson. Kontakta därför vid behov din egen hälsovårdsenhet.

Om ett intyg för sjukledighet har skrivits för dig hittar du det i Maisa genom att välja Meny > Dokumentcenter > Mina dokument.

Fick du hjälp av detta innehåll?