Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

Nej, det går inte. Endast vårdnadshavaren kan företräda en minderårig. Bara myndiga personer kan befullmäktiga andra myndiga personer att sköta sina ärenden.

Fick du hjälp av detta innehåll?