Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

En vårdnadshavare som själv har sekretessmarkering kan företräda den minderåriga som vanligt i Maisa.

Om den ena vårdnadshavaren har sekretessmarkering är den vårdnadshavare som inte har sekretessmarkering förhindrad att sköta den minderårigas ärenden. I bakgrunden ligger förpliktelsen att skydda den person som har sekretessmarkering, så att denna persons uppgifter (t.ex. adress) inte blir synliga för andra via det Maisakonto som tillhör den minderåriga person som står under vårdnad.

Om båda vårdnadshavarna eller barnet självt har sekretessmarkering, kan ingendera av vårdnadshavarna uträtta barnets ärenden.

Fick du hjälp av detta innehåll?