Vad är Maisa och vad kan du göra där?

Om du till exempel har problem med att använda Maisa eller frågor om Maisas funktioner gör du på följande sätt:

Logga in på Maisa och välj ”Ställ en fråga > Feedback på tekniska egenskaper”. Då kopplas du direkt till din egen social- och hälsovårdsenhet.

Om du inte kan logga in på Maisa kan du lämna feedback via följande allmänna responskanaler. Bekräfta vilken serviceproducent du vill ge respons till.

Om du vill ge respons om Maisas tillgänglighet kan du göra även detta via länkarna ovan.

Fick du hjälp av detta innehåll?