Tips för hur du använder Maisa

Om du vill delta i vetenskapliga undersökningar kan du ge ditt samtycke i Maisa. Då ger du yrkespersonerna lov att kontakta dig angående vetenskapliga undersökningar. Du kan när som helst återta ditt samtycke om du så önskar.

Du ger ditt samtycke i Meny > Självbedömningar och frågeformulär > Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar.

Fick du hjälp av detta innehåll?