Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

I Meny > Aviseringsinställningar kan du ange inställningar för aviseringar som gäller personer du företräder.

Om du vill ha samma aviseringsinställningar för den du företräder som för dig själv väljer du ”Använd för alla journaler som jag har tillgång till”.

Om du vill ha olika inställningar för den som du företräder gå till personens journal och uppdatera och spara sidan Aviseringsinställningar.

Fick du hjälp av detta innehåll?